If you have any further questions, do not hesitate to contact us!

Wałki magnetyczne

Wałki magnetyczne

Wałki magnetyczne, nazywane również prętami magnetycznymi stosowane są jako separatory magnetyczne.

Mogą być wykorzystywane pojedyńczo lub w zestawach tworząc np.:
- ruszty magnetyczne

Zastosowanie

Z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, ceramice i innych dziedzinach przemysłu, gdzie potrzebna jest separacja ferromagnetyczna materiałów sypkich i lejnych.